TPInvest
Strona główna
Profil firmy
Zarząd
Restrukturyzacja i nadzów właścielski
Kontakt


Zarządzanie na zlecenie

Niezależnie od przejmowania akcji i udziałów wnoszonych przez Orange Polska aportem, TP Invest świadczy dla Orange Polska usługi polegające na zarządzaniu akcjami i udziałami w jej spółkach zależnych i stowarzyszonych. Własność akcji lub udziałów w tych przypadkach pozostaje po stronie Orange Polska. TP Invest wykonuje natomiast wszelkie niemajątkowe prawa korporacyjne realizując nadzór właścicielski oraz przeprowadzając niezbędną restrukturyzację tych podmiotów.

Aktywność ta prowadzona jest w oparciu o metodologię zobrazowaną w części "Restrukturyzacja i nadzór właścicielski".

TP Invest jako podmiot wyspecjalizowany w działaniach na rynku kapitałowym, na zlecenie Orange Polska, świadczy również usługi polegające na przygotowaniu do zbycia oraz zbywaniu podmiotów wydzielanych z Orange Polska.

Powrót do głównej strony


Osobą odpowiedzialną za kontakty jest

Maciej Tracz,
tel.: (22) 559 14 00

 

© 2009 TP Invest
 
created by Becomo SA