TPInvest
Strona główna
Profil firmy
Zarząd
Restrukturyzacja i nadzów właścielski
Kontakt


Profil

Spółka TP Invest została utworzona w 2000 roku przez TELEKOMUNIKACJĘ POLSKĄ, która do dziś pozostaje jej głównym udziałowcem i klientem. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 00000 24566. Kapitał zakładowy TP Invest wynosi 20 000 000 złotych. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 526 - 23 - 98 - 035.
Siedziba TP Invest znajduje się w Warszawie, przy ul. Stępińskiej 39.

Podstawową misją TP Invest jest świadczenie usług dla Orange Polska w procesie jej restrukturyzacji, zmierzającym do wydzielenia aktywności innych aniżeli usługi telekomunikacyjne. Spółka koncentruje się na przedsięwzięciach kapitałowych polegających w szczególności na:

  • restrukturyzacji przejętych z Orange Polska aktywów, celem zwiększenia ich wartości i umocnienia pozycji rynkowej;
  • zbywaniu akcji oraz udziałów w spółkach wydzielanych z Orange Polska;
  • zarządzaniu, w imieniu Orange Polska, akcjami lub udziałami należącymi do Orange Polska;
  • usługach doradztwa finansowego, obejmującego m.in. projekty fuzji i przejęć;
  • leasing finansowy.

W skład zespołu pracowników TP Invest wchodzą osoby z długoletnim doświadczeniem nabytym w największych krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych. Są wśród nich specjaliści w zakresie finansów spółek, restrukturyzacji, fuzji i przejęć, realizacji projektów inwestycyjnych i pozyskiwania kapitału.

Powrót do głównej strony


Osobą odpowiedzialną za kontakty jest

Maciej Tracz,
tel.: (22) 559 14 00

 

© 2006 TP Invest
 
created by Becomo SA