TPInvest
Strona główna
Profil firmy
Zarząd
Restrukturyzacja i nadzów właścielski
Kontakt

Informacja dla jednostek samorządowych - podatek od nieruchomości


W związku z licznymi pytaniami otrzymywanymi ostatnio od jednostek samorządowych, informujemy, że 31 stycznia 2009 roku TP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 39, kupiła od Telekomunikacji Polskiej S A z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, część infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez TP SA do prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość transakcji sprzedaży określona została na kwotę ponad 4.95 mld PLN. Przedmiotem transakcji była infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie całego kraju. W wyniku zmiany właściciela na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zmianie uległa również osoba podatnika podatku od nieruchomości od budowli będących przedmiotem umowy. Od dnia 1 lutego 2009 roku podatnikiem podatku od nieruchomości od budowli stanowiących infrastrukturę telekomunikacyjną będącą przedmiotem zawartej 31 stycznia 2009 roku umowy sprzedaży jest TP Invest Sp. z o.o.
Zostaliśmy poinformowani, iż w związku z dokonaną transakcją Telekomunikacja Polska SA dokonała stosownej korekty deklaracji na podatek od nieruchomości. Równocześnie zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych TP Invest Sp z o.o. jako podatnik podatku od nieruchomości, złożyła w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji deklaracje podatkowe do wszystkich organów podatkowych na terenie działania których znajduje się przedmiot opodatkowania. W tej samej dacie dokonano przelewów bankowych kwoty zobowiązania podatkowego za miesiąc luty 2009. W związku z tym zmianie, w stosunku do wartości wykazywanych przez TP SA, uległa podstawa opodatkowania oraz kwota podatku od nieruchomości. Przedmiotem transakcji jest infrastruktura telekomunikacyjna składająca się z kanalizacji oraz innych elementów sieci telekomunikacyjnej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ze względu na wiek budowli (niektóre z nich wybudowane zostały w latach pięćdziesiątych oraz sześćdziesiątych XX wieku) a także znaczny stopień zużycia, wartość rynkowa budowli w niektórych przypadkach jest znacząco niższa od ich wartości historycznej wykazywanej jako podstawa do opodatkowania przez poprzedniego podatnika.

Powrót do głównej strony


Osobą odpowiedzialną za kontakty jest

Maciej Tracz,
tel.: (22) 559 14 00

 

© 2009 TP Invest
 
created by Becomo SA