TPInvest
Strona główna
Profil firmy
Zarząd
Restrukturyzacja i nadzów właścielski
Kontakt


Kontakt

TP Invest Sp. z o.o.
ul. Stępińska 39
00-739 Warszawa
tel. (22) 559 14 00

Sąd Rejonowy dla. M.St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000024566
NIP: 526-23-98-035
REGON: 016230839

Kapitał zakładowy: 20.000.000 PLN

Powrót do głównej strony


Osobą odpowiedzialną za kontakty jest

Maciej Tracz,
tel.: (22) 559 14 00

 

© 2009 TP Invest
 
created by Becomo SA