TPInvest
Strona główna
Profil firmy
Zarząd
Restrukturyzacja i nadzów właścielski
Kontakt


Doradztwo finansowe i inwestycyjne

TP Invest uczestniczy w procesach wydzielania zbędnych - z punktu widzenia podstawowej działalności - zasobów Orange Polska i tworzenia na ich bazie spółek kapitałowych.

Podstawowym zadaniem TP Invest jest takie kształtowanie formuły finansowo - prawnej wydzielanych podmiotów aby stworzyć szansę ich samodzielnego funkcjonowania na rynku i stopniowego wzrostu ich wartości.

Działalność doradcza TP Invest obejmuje ponadto: kompleksowe opracowywanie i realizację projektów sprzedaży spółek lub wyodrębnionych aktywów z Grupy Kapitałowej Orange Polska, analizę opłacalności i realizację zleconych akwizycji, przeprowadzanie projektów konsolidacji podmiotów.

Powrót do głównej strony


Osobą odpowiedzialną za kontakty jest

Maciej Tracz,
tel.: (22) 559 14 00

 

© 2009 TP Invest
 
created by Becomo SA